Regionálne múzeá a turizmus: výzva alebo slepá ulička?
Seminár na kolesách 19. – 22. november 2013
Región Spiš a Malopoľsko

Múzeá predstavujú kľúčové články pre rozvoj kultúrneho priemyslu, ktorý má čoraz väčší podiel na rozvoji štátnych ekonomík. V mnohých prípadoch sú to práve pamiatky, chránené prírodné územia a zbierky múzeí a galérií ako jedinečné hodnoty, na ktorých má rozvoj turizmu spočívať. Ako efektívne využiť kultúrne a prírodné hodnoty, špecifiká a danosti regiónov pre rozvoj cestovného ruchu, ale aj kultúrnych inštitúcií? Projekt poskytne podne- ty na otvorenú diskusiu o týchto procesoch – z perspektívy pracovníkov múzeí a galérií na jednej strane a agentúr cestovného ruchu a lokálnej politiky na strane druhej.

Jeho zámerom je podnietiť komunikáciu odborníkov v oblasti kultúry a turizmu, podporiť spoluprácu medzi múzeami v regióne pri vytváraní komplexných ponúk pre organizácie cestovného ruchu. Zvýrazniť rozmanitú ponuku zbierkových fondov regionálnych múzeí ako generátora vzdelania a sociálnej interakcie domácich a hostí. Exkurzie poskytnú ukážku fungovania spolupráce múzeí a turizmu v praxi.

Organizátori:
ICOM Slovensko
International Council of Museums (ICOM) Paris
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Partneri:
Košický samosprávny kraj, Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa, Kaštieľ Strážky -SNG, Malopoľský kultúrny inštitút - Krakow

Finančná pomoc:
Projekt realizovaný s finančnou podporou centrály ICOM v Paríži
a Košického samosprávneho kraja z programu Terra Incognita, ktorý je súčasťou projektu EHMK 2013

Logo ICOM Logo Tera Incognita