Kontakty:

Slovenský komitét ICOM
Andrea Jamrichová, tajomníčka
Dušan Buran, predseda SK ICOM
Zuzana Krempaská, členka výboru SK ICOM
icom.slovensko@gmail.com

Garanti projektu:

Dušan Buran (vedúci kurátor zbierok starého umenia, SNG Bratislava)
tytesh@yahoo.com 0917 582 311

Zuzana Krempaská (riaditeľka Múzea Spiša v SNV)
z.krempaska@gmail.com 0917 746 337