Príspevky z konferencie

Turizmus
Ako urobiť múzejný projekt turisticky príťažlivým?

Ivana Takácsová a Iveta Niňajová, Košice
Čítaj príspevok

Možnosti vzdelanostného turizmu v múzeách na Slovensku - 2.život tradícií?

Zuzana Drugová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Stará Ľubovňa, 20.november 2013
Čítaj príspevok

Kultúrny cestovný ruch

Adriana Šebešová
Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK
Čítaj príspevok