Program konferencie

19. 11. utorok

Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves, Provinčný dom, Letná 50
Pokračuj na program dňa

20. 11. streda

exkurzia Spiš
Pokračuj na program dňa

21. 11. štvrtok

exkurzia Malopoľsko a Krakov
Pokračuj na program dňa

22. 11. piatok

exkurzia Malopoľsko
Pokračuj na program dňa