Ivana Takácsová a Iveta Niňajová, Košice – Turizmus

Ako urobiť múzejný projekt turisticky príťažlivým?

Múzeá sú dôležitou súčasťou kultúrneho turizmu. Ak chceme, aby múzeá produkovali turistické produkty, ktoré by mali byť príťažlivé pre návštevníkov a mali ich prilákať do múzeí, musíme sa pozrieť na to, ako postupovať.
Tvorba múzejného produktu by mala pozostávať z týchto 3 základných častí: 1. produkt, 2. marketing a 3. predaj.

1. Produkt

Slovenské múzeá majú úžasný materiál (bohatý zbierkový fond, príbehy z dejín s medzinárodným presahom), ktorý sa dá rôznorodo použiť a prezentovať, avšak nie každé múzeum vie s týmto materiálom správne narábať a zacieliť na návštevníka.
Tvorba muzeálneho produktu spočíva z týchto častí: konkrétna téma výstavy, plán výstavy, výstava – teda konkrétny produkt, spracovanie vystaveného materiálu a dôležité je aj podanie návštevníkovi, a následne sledovanie spätnej väzby na výstavu.

2. Marketing

Marketing je dôležitou súčasťou každého produktu, teda rozhodne nesmie chýbať aj pri muzeálnom produkte. V múzeách by mala byť používaná štandardná marketingová podpora ako pri komerčných produktoch. Pri príprave múzejného produktu by sa vždy mal vytvoriť marketingový plán. Dôležité je aj správne zacielenie produktu, teda komu má byť daný produkt predovšetkým určený, a tomu prispôsobiť aj používané komunikačné kanály.
Čo sa týka marketingovej podpory od múzeí sa nevyžaduje, aby sa jej pracovníci tomu venovali. Ak si múzeum nedokáže zabezpečiť marketingového manažéra, vrelo odporúčam, aby sa múzea v tejto záležitosti obrátili na novo vzniknuté oblastné organizácie cestovného ruchu, ktorých sa môžu stať členom a získať podporu od odborníkov.
Reálnym príkladom je Košická noc múzeí a galérií, ktorú už 3.rok marketingovo plánuje, podporuje a zastrešuje oblastná organizácia Košice – Turizmus. Tohtoročný marketingový plán pozostával z týchto častí:

3. Predaj

Ak chce múzeum svoj produkt predať návštevníkovi, musí svojho potencionálneho zákazníka poznať. To znamená určiť, kto je jeho potencionálny návštevník. To je dôležité na „našitie“ produktu na mieru. V tomto opäť dokáže pomôcť oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej ako OOCR). V Košiciach Košice – Turizmus vytvorilo viacero komôr, jednou z nich je komora atraktivít, v nej sa združujú aktraktivity mesta (galérie, múzeá, organizátori podujatí, ZOO, Botanická záhrada a iné), ktoré OOCR podporuje.

Okrem týchto troch bodov, je základným bodom spolupráca, networking. Spolupráca viacerých subjektov z rôznych sektorov, oblastí služieb, na jednom projekte. Opäť sa dostávame ku projektu Košická noc múzeí a galérií. Ak si porovnáme čísla z minuloročnej a tohtoročnej návštevnosti tohto podujatia, vďaka jednotnej téme a spolupráci vzrástlo číslo o niečo viac ako 100%. Použijem aj príklady zo zahraničia. Tento rok sa v Nórsku oslavovalo 150.výročie narodenia Edvarda Muncha, do ktorého sa zapojili nie len múzeá v Oslo, ale v celom Nórsku. Tento spoločný projekt vytvoril úžasný projekt a vysokú návštevnosť a variabilitu projektu. Mal národný charakter s cieľom podporiť návštevnosť múzeí celonárodne – vo viacerých lokalitách Nórska. Rozdielne sa k tomu postavilo Rakúsko k 100. výročiu Gustava Klimta, na ktorom sa podieľalo len jedno múzeum vo Viedni. Záujem daného múyea bolo prilákať návštevníkov najmä do destinácie Viedeň a do múzea.

Záver

Záverom tohto môjho príspevku je zistenie, že slovenské múzeá potrebujú transformáciu. Ak sa múzeá chcú stať produktom kultúrneho turizmu, nebyť len pre školákov a lokálnych fanúšikov, ale byť príťažlivejším pre návštevníka, je potrebné sa okrem teoretickej roviny zamerať na tieto aktivity:

Je to určite zdĺhavý proces, avšak ak sa múzeá budú snažiť, touto transformáciou sa spustí reťazec: príťažlivejší múzejný produkt → vyššia návštevnosť → získanie financií z predaja a následná reinvestícia získaných zdrojov do zvýšenia príťažlivosti múzejného produktu.
Ak sa pozrieme na príklady zo zahraničia, kde táto transformácia už prebehla a priniesla úspech, prečo to neskúsiť aj u nás?